x

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? [PORADNIK]

Kategoria: Twój biznes - wiedza    02.03.2022

Właściciele lokali gastronomicznych zapewne będą chcieli zatrudniać napływających do Polski uchodźców z Ukrainy, bo branża cierpi na brak rąk do pracy. Podpowiadamy, jak to zrobić zgodnie z prawem.

Zdjęcie: Shutterstock.com
Zdjęcie: Shutterstock.com
W gastronomii brakuje rąk do pracy – duża część personelu odpłynęła do innych branż w obawie przed kolejnymi lockdownami restauracji. Uchodźcy z Ukrainy z pewnością więc znajdą zatrudnienie w branży HoReCa. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Prezentujemy poradnik opracowany przez Grant Thornton.
 
To na pracodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do właściwych podmiotów z dokumentami, które umożliwią legalne zatrudnienie obywatela spoza Unii Europejskiej. Cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce na trojakiej podstawie:
- umowy o pracę,
- umowy cywilnoprawnej (w tym zlecenia, agencyjnej bądź o dzieło),
- pełnienia funkcji w zarządach osób prawnych.

Jednym z najprostszych sposobów legalizacji zatrudnienia cudzoziemca w Polsce jest tzw. procedura oświadczeniowa. Skorzystanie z niej znacznie przyspiesza podjęcie pracy przez obcokrajowca oraz nie powoduje konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy, czyli weryfikacji potrzeb kadrowych pracodawcy, które mogłyby zostać zaspokojone przez lokalny rynek pracy.

W ramach procedury oświadczeniowej pracę w Polsce mogą wykonywać obywatele: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii oraz Ukrainy. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi został wydłużony do 24 miesięcy. Usunięto zapis o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym, dzięki czemu można powierzyć pracę cudzoziemcowi bez przerwy na podstawie kolejnego oświadczenia.

Pamiętaj! Na podstawie oświadczenia nie można zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych w takich sektorach gospodarki, jak: rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwo, łowiectwo i leśnictwo.

Procedura oświadczeniowa dla obywateli Ukrainy krok po kroku
KROK 1
Pracodawca do sporządzenia, a następnie złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, potrzebuje poniższych informacji:
- dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi: (1) nazwa/imię i nazwisko; (2) NIP, REGON; (3) adres;
- dane dotyczące cudzoziemca: (1) imię i nazwisko; (2) data urodzenia; (3) obywatelstwo; (4) dokument podróży – seria i numer, data wydaniai data ważności; informacje dotyczące pracy powierzonej cudzoziemcowi: (1) stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy; (2) nazwa i kod zawodu; (3) symbol PKD; (4) miejsce wykonywania pracy; (5) rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy; (6) wymiar czasu pracy; (7) wysokość wynagrodzenia brutto; (8) okres wykonywania pracy.

Do wypełnionego oświadczenia należy jeszcze dołączyć zestaw dokumentów, takich jak:
- ważny dowód osobisty lub inny dokument podróży potwierdzający tożsamość cudzoziemca;
- kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu tożsamości lub podróży;
- dowód wpłaty w wysokości 30 zł za wpis do ewidencji oświadczeń.
Dokładną listę wszystkich załączników określa §7 ust. 3 rozporządzenia o zezwoleniach.

KROK 2
W celu rejestracji oświadczania oraz kompletu zgromadzonych dokumentów, pracodawca (podmiot zatrudniający) powinien udać się osobiście do właściwego urzędu pracy (ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu).
W okresie pandemii wymaganą formą składania oświadczania i pozostałych dokumentów jest forma elektroniczna – zgłoszeń należy dokonywać poprzez rządową stronę www.praca.gov.pl. Na witrynie pracodawca ma do wyboru dwa oświadczenia: PSZ-OPWP oraz PSZ-OPWPA. Wniosek PSZ-OPWPA dotyczy podmiotów działających jako agencja pracy tymczasowej.

Pracodawca powinien:
- wybrać z dostępnej listy urzędów właściwy dla siebie podmiot,
- wypełnić stosowny druk,
- podpiąć wcześniej zeskanowane dokumenty
- podpisać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym, a następnie wysłać dokumenty.

Zaewidencjonowane oświadczenie zostanie wówczas wysyłane w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w oświadczeniu. Przy rozpatrywaniu oświadczenia, starosta może uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej informacje o przychodach i dochodach podmiotu zatrudniającego, sposobie opodatkowania, ewentualnych zaległościach podatkowych i ubezpieczeniowych. Może również uzyskać informację o niekaralności zatrudniającego od Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

KROK 3
Powiatowy Urząd Pracy w termie 7 dni od złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obcokrajowcowi ma obowiązek dokonania wpisu do ewidencji lub poinformowania o odmowie dokonania wpisu. Procedura ta może ulec wydłużeniu do 30 dni, jeżeli nastąpi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Aby wspomniany wpis był dokonany, muszą zostać spełnione łącznie trzy warunki:
- cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w rozporządzeniu o włączeniach podmiotowych lub o zawodach,
- cudzoziemiec nie będzie wykonywał pracy sezonowej,
- wymogiem wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń jest to aby wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie była niższa od pracowników, którzy wykonują pracę na podobnym stanowisku bądź podobny rodzaj pracy.

KROK 4
W przypadku otrzymania z PUP odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji, podmiotowi zatrudniającemu przysługuje prawo odwołania. Odwołanie takie należy złożyć do ministra właściwego ds. pracy, za pośrednictwem starosty – nie później, niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.

Pismo dotyczące odwołania nie musi mieć szczególnego uzasadnienia. Wystarczy w nim napisać, że strona odwołująca się od decyzji jest z niej niezadowolona. Wówczas minister ds. pracy ma trzy możliwości:
- utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,
- uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części, - umorzyć podstępowanie odwoławcze.

Pracodawca, który uzyska wpis oświadczenia do ewidencji, musi poinformować Powiatowy Urząd Pracy – w terminie 7 dni – o podjęciu przez cudzoziemca zatrudnienia. Jeżeli okaże się, że cudzoziemiec nie stawił się w wyznaczonym dniu u pracodawcy i nie podpisał umowy, podmiot zatrudniający również jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie PUP – w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wpisanej w oświadczeniu. Przekazanie informacji do PUP następuje analogicznie, jak w przypadku rejestracji oświadczenia – przez stronę www.praca.gov.pl na druku PSZ-PPPO.

KROK 5
Jeżeli podczas zatrudnienia dojdzie do zmiany warunków pracy zawartych w oświadczeniu, podmiot zatrudniający powinien wystąpić o nowe oświadczenie. Nie ma takiej konieczności w następujących przypadkach:
- zmiany siedziby lub miejsca pobytu, nazwy czy formy prawnej podmiotu zatrudniającego;
- przejścia zakładu pracy, bądź jego części, na innego pracodawcę;
- zawarcia umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.

AUTORZY: Sabina Włodarz-Jarzyna, Młodszy Menedżer, Katarzyna Winnicka, Specjalista ds. Kadr i Płac, Outsourcing kadr i płac
Tekst pochodzi z opracowania Zatrudnianie cudzoziemców cz. 2, informacje tu zawarte, dotyczące zatrudnienia obywateli Ukrainy, zostały zaktualizowane w dniu 24.02.2022 r.

Autor tekstu: ( red. )

Zobacz także

Piekarnie w potrzasku: długi rosną, popyt na chleb spada

Zaległości piekarni wobec kontrahentów w ciągu ostatniego roku wzrosły o 10,5% do pół miliarda zł - wynika z danych BIG InfoMonitor. Ceny chleba poszły w górę o 29%, a konsumenci kupują go mniej. Analitycy prognozują, że duża część firm piekarskich może nie dotrwać do wiosny.

Foodsi pozyskało 6 mln zł na rozwój. Dzięki temu uratuje jeszcze więcej jedzenia przed marnotrawstwem

Polski startup Foodsi, który rozwija platformę umożliwiającą zakup nadwyżek jedzenia z restauracji, piekarni i sklepów, pozyskał 6 mln zł w rundzie seed. Finansowanie zapewniły m.in. fundusze CofounderZone i Satus Starter oraz doświadczeni inwestorzy prywatni, m.in. założyciele Pyszne.pl.

Kawa - branżowe trendy i zmiany w preferencjach Polaków

Polska jest dla kawowej branży rynkiem z ogromnymi perspektywami rozwoju. Zmiany nawyków kawowych rodaków w czasie pandemii oraz międzynarodowe sukcesy polskich baristów przekładają się na wzrost kultury spożycia tego napoju - uważa Marcin Rusnarczyk, Mistrz Polski Baristów.

Kawiarnia to najlepsze miejsce na pierwszą randkę - uważa ponad połowa Polaków

Polacy uważają, że spotkania przy kawie to wciąż najlepszy sposób na randkę - wynika z nowego badania aplikacji randkowej Badoo. To miejsce wskazało aż 57% polskich singli, obalając tym samym przekonanie, że rozmowy przy małej czarnej lub dużej białej są już staromodne.

Pascal Brodnicki uruchamia restauracyjny codzienny catering PascalBox w eko-pudełkach

Na PascalBox.pl można już zarezerwować pięć posiłków dziennie z dostawą. To pierwszy z zaplanowanych formatów konceptu gastronomicznego PASCAL Franchise uruchamianego na podstawie umowy między Pascalem Brodnickim a spółką Food & Friends Polska S.A., której założycielami są Jan i Marek Rogala.

Wyposażenie kuchenne - ABC eksploatacji

Lodówki, zamrażarki, piece, kuchenki, płyty, zmywarki... Podpowiadamy, jak prawidłowo korzystać z wyposażenia kuchennego, aby nie doprowadzić do kosztownych w naprawie usterek.

Inne kategorie

Podcasty

Koniec papierowego kubka jest bliski? [PODCAST]

Ekologia coraz mocniej oddziałuje na wszystkie sfery życia i powoli wkracza także tam, gdzie jeszcze nie tak dawno w ogóle o niej nie myślano - do kawiarni, restauracji, barów. Jak ekologicznie prowadzić gastronomię? Rozmawiamy o tym z Krzysztofem Rzymanem, właścicielem kawiarni STOR w Warszawie.
wicej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej