x

Poradnik: Jak uzyskać subwencję w ramach Tarczy Finansowej PRF

Kategoria: Koronawirus - Finanse    08.05.2020

6 kroków do uzyskania pomocy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Paweł Borys, prezes PFR przedstawia kilka praktycznych wskazówek.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Zdjęcie: materiały prasowe.
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Zdjęcie: materiały prasowe.
1. Sprawdź, czy spełniasz podstawowe warunki!
Podstawowym dokumentem opisującym zasady programu Tarczy Finansowej PFR jest „Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm” dostępny na stronie PFR. Warto zacząć od zapoznania się z regulaminem!
W punkcie 10 regulaminu przedstawione są podstawowe warunki udziału w programie. Najważniejsze z nich to:
– Czy prowadziłeś działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz czy jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małą i średnią firmą (pamiętaj, że jeżeli firma wchodzi w skład większego przedsiębiorstwa, bierze się pod uwagę łączne obroty i zatrudnienie)?
– Czy po lutym 2020 r. Twoje przychody spadły o co najmniej 25% w stosunku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego (obecnie oznacza to możliwość otrzymania subwencji, jeżeli obroty spadły o co najmniej 25% w marcu lub kwietniu – najwięcej błędów w pierwszym dniu przyjmowania wniosków dotyczyło miesiąca, np. podawany był luty lub maj, ale wspólnie z bankami już wprowadziliśmy zmiany w systemach bankowych, które pomagają, aby nie popełniać takich prostych błędów).
– Czy nie otwarte zostało wobec Twojego przedsiębiorstwa postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne?
– Czy Twoja firma zarejestrowana jest w Polsce, płaci podatki w Polsce lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz czy właściciel (główny beneficjent rzeczywisty) nie jest rezydentem w raju podatkowym?
– Czy nie prowadzisz działalności w 3 wyłączonych obszarach np. usługach finansowych?
Jeżeli odpowiedzi na te pytania są pozytywne, to przejdź do kolejnego kroku.

2. Zastanów się, za jaki miesiąc wnioskować o subwencję i oblicz spadek przychodów!
Mała porada: złóż wniosek za miesiąc, w którym zakładasz, że spadek przychodów jest największy! Subwencję można otrzymać tylko raz.Na przykład jeżeli przychody spadły w kwietniu o 30%, ale spodziewasz się spadku o 60% w maju, warto poczekać miesiąc i złożyć wniosek w czerwcu za maj.
Aby obliczyć procentowy spadek przychodów można wykorzystać prosty wzór:

[(obrót w miesiącu spadku – obrót w miesiącu poprzednim lub roku ubiegłego)/obrót w miesiącu poprzednim lub roku ubiegłego]*100

Przykład: jeżeli obrót w kwietniu to 50 000 zł, a przed rokiem 130 000 zł, to spadek wynosi 61,5%.

Jeżeli jesteś mikrofirmą i zatrudniasz 7 pracowników, to możesz w takiej sytuacji otrzymać subwencje na jednego pracownika w kwocie 24 000 zł, tj. łącznie 168 000 zł. Kwota subwencji jest tak obliczona, aby zapewnić stabilność finansową firmy na wiele miesięcy, nawet w sytuacji znaczącego spadku przychodów.

3. Jeżeli jesteś VAT-owcem to złóż najpierw deklarację VAT!
Złożenie wniosku jest bardzo proste i nie wymaga zaświadczeń ani dokumentów księgowych. Ponieważ subwencje opiewają na znaczące kwoty, wnioski są weryfikowane automatycznie i zdalnie, z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji przez PFR na podstawie danych dostępnych w bazach Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie obrotów oraz w ZUS odnośnie liczby pracowników.
To wygodny sposób uzyskiwania subwencji dla przedsiębiorców, ale wymagający pewnej minimalnej współpracy w zakresie upewnienia się, że KAS i ZUS mają aktualne dane na temat Twojej firmy, szczególnie w zakresie liczby pracowników, niezalegania z daninami oraz wysokości obrotów w miesiącu, za który przyznawana jest subwencja.
W praktyce prosimy, aby przedsiębiorca, który rozlicza VAT, przed złożeniem wniosku o subwencje złożył najpierw elektronicznie deklarację VAT za miesiąc, który wskazuje jako podstawa dla obliczenia spadku przychodów. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca planuje uzyskać subwencję za kwiecień, prosimy o złożenie deklaracji VAT za kwiecień, odczekanie 3 dni, abyśmy mieli pewność, że systemu przetworzą deklarację i wtedy złożył wniosek. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych odmów przyznania subwencji w efekcie braku możliwości weryfikacji utraty obrotów. Komunikacja w tym zakresie dostępna jest także w bankach i widzimy w KAS przyspieszenie składania deklaracji VAT, co wskazuje, że wielu przedsiębiorców przygotowuje się do złożenia wniosku, za co dziękujemy!
Odnośnie firm rozliczających się kwartalnie, bez obaw, posiłkujemy się danymi z JPK. Wnioski mogą składać też firmy np. z branży turystycznej, które rozliczają się wg metody VAT marża. Wspólnie z KAS wypracowaliśmy rozwiązanie, które umożliwia uwzględniane tej formy rozliczania podatku.

4. Jesteś mikrofirmą, to precyzyjnie oblicz liczbę pracowników, bo od niej zależy kwota subwencji!
Kwota subwencji finansowej dla mikrofirm obliczana jest na podstawie liczby pracowników. Pracownikami nie są tylko osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę, ale także na podstawie innych umów (np. zlecenia), o ile firma odprowadza za te osoby składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku, z wyłączeniem właściciela. Wyłączenie właściciela wynika z objęcia jednoosobowych działalności gospodarczych innymi rozwiązaniami w ramach Tarczy Antykryzysowej, np. w postaci świadczenia postojowego.
Podstawą obliczenia kwoty subwencji jest aktualna liczba pracowników, ale nie wyższa niż na dzień 31 grudnia 2019 r. albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego w przypadku działalności sezonowej. Przyznana kwota subwencji może wynieść 12 000 zł, 24 000 zł lub 36 000 zł w zależności, czy spadek dochodów wyniósł powyżej 25%, 50% albo 75%. Kwotę maksymalną oblicza automatycznie system bankowości elektronicznej. Natomiast wnioskową kwotę wpisuje już sam przedsiębiorca.
Uważaj, aby nie pomylić zer! Takie błędy się zdarzają i wniosek opiewa na 4 000 zł zamiast 40 000 zł! Staramy się, aby systemy bankowości elektronicznej wychwytywały takie proste błędy i od razu prosiły o weryfikację, czy na pewno podana kwota jest prawidłowa.

5. Upewnij się, że nie zalegasz z ZUS i podatkami!
Sporo odmów wynika niestety z zaległości w opłacaniu składek ZUS i podatków. W mediach społecznościowych zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy otrzymali odmowę, ponieważ właśnie okazywało się, że posiadali zaległości do ZUS lub US. Ponieważ program finansowany jest ze środków publicznych, wsparcie finansowe może być udzielone tylko podmiotom, które są rzetelnymi płatnikami składek i podatków. Oczywiście biorąc pod uwagę trudną sytuację przedsiębiorstw w związku z COVID19 definicja zaległości jest bardzo elastyczna:
– przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień  złożenia Wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość: rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia lub zalegania z płatnościami podatków nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;
– nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
Innymi słowy, jeżeli płatności były dokonane prawidłowo przed kryzysem na koniec roku, a nawet teraz zalegasz, to wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony. Jeżeli kwota jest minimalna do 8,7 zł, to nie jest to zaległość. Jeżeli zalegałeś na koniec roku lub teraz, ale złożyłeś wniosek o przesunięcie płatności lub rozłożenie na raty, to wniosek również będzie zaakceptowany.
Prosimy przedsiębiorców o składanie wniosków po uzyskaniu pewności, że firma nie zalega z daninami w ZUS i KAS lub złożyła stosowane wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty!

6. Zadbaj, aby osoba podpisująca umowę o subwencje w bankowości elektronicznej mogła zgodnie z prawem reprezentować Twoją firmę?
Zbudowany przez PFR system uzyskiwania subwencji finansowych przez przedsiębiorców jest bardzo wygodny, ponieważ wszystko odbywa się podczas jednej „wizyty” w bankowości elektronicznej banku, który prowadzi rachunek dla firmy. Wystarczy wpisać podstawowe dane o obrotach i pracownikach oraz złożyć oświadczenia, aby od razu przejść do zawarcia umowy subwencji finansowej w formie elektronicznej. Nie zawsze jednak osoby, które mają uprawnienia w systemach bankowości elektronicznej są tymi sami osobami, które mogą reprezentować firmę w sensie prawa do zawierania umów!
Dlatego trzeba pamiętać, żeby osoba, która zawiera umowę o subwencję w bankowości elektronicznej była uprawniona do reprezentowana firmy. Jeżeli osoba podpisujące umowę nie jest uprawniona w rejestrach do jej reprezentowania, trzeba tylko pamiętać, aby miała ona proste pełnomocnictwo, którego wzór jest załącznikiem do wymienionego wcześniej regulaminu programu oraz jest także dostępny w bankowości elektronicznej. Wystarczy je wydrukować i podpisać zgodnie z reprezentacją.
To ważne, ponieważ brak takiego pełnomocnictwa może skutkować nieważnością umowy, a tym samym brakiem możliwości umorzenia aż do 75% kwoty subwencji! Upewnij się, że zawierający umowę ma pełnomocnictwo, które następnie trzeba będzie przedstawić przed decyzją o umorzeniu subwencji!
Jak widać przyznanie subwencji finansowej przedsiębiorcy następuje bardzo szybko, w oparciu o nowoczesny i łatwo dostępny dla firm system, a środki na rachunku firm pojawiają się w ciągu 24-48 godzin.
Tu ważna informacja! Jeżeli spadek obrotów lub liczba pracowników była niższa niż deklarowana, to nie wstrzymuje to wypłaty subwencji, tylko jest ona przyznawana w niższej kwocie. Firma otrzymuje w takiej sytuacji w decyzji informacje, ile zgodnie z informacjami z baz KAS lub ZUS wynoszą obroty lub liczba pracowników.
Przedsiębiorca może te dane zweryfikować, wyjaśnić z US lub ZUS oraz w przypadku nieaktualnych danych w tych bazach, może odwołać się od takiej decyzji. Jeżeli ponowna weryfikacja okaże się pozytywna, to wypłacona zostanie dodatkowa kwota.
I trudniejszy temat! Niestety, są firmy, które otrzymały już odmowy udzielenia subwencji. Główne przyczyny odmowy w pierwszych dwóch dniach to: błędnie wskazany miesiąc spadku przychodów oraz zaległości z płatnościami składek lub podatków. Niestety, kilka banków nie umieściło w formularzu prawidłowo tych informacji, co wywołało też uzasadnione pytania przedsiębiorców.
Za niedociągnięcia przepraszamy, ale zbudowaliśmy system w dwa tygodnie, co w normalnych warunkach zajęłoby minimum 5 miesięcy wdrożenia i miesiąc testów. Wiemy, że przedsiębiorcy nie mają tyle czasu, dlatego wystartowaliśmy bardzo szybko, a teraz „w biegu” korygujemy system, jeżeli pojawiają się uwagi. Na szczęście nie jest ich dużo i większość wniosków kończy się przydzieleniem subwencji. Na pewno, każdy kto spełnia kryteria otrzyma finansowanie.
Już upewniliśmy się jako PFR, że od poniedziałku rano wszystkie decyzje, we wszystkich bankach będą precyzyjnie wskazywały na przyczyny odmowy oraz wskazywały na dane, które zostały pozytywnie potwierdzone, aby przedsiębiorcy mieli pełną wiedzę o powodach odmowy i kwestiach, które trzeba ewentualnie poprawić lub wyjaśnić. Jesteśmy świadomi sytuacji, że zdarzą się przedsiębiorcy niezadowoleni z odmowy. Zapewniamy jednak, że działamy w oparciu o równe, przejrzyste kryteria dla wszystkich i nie ma pola na uznaniowość. Każdy kto spełnia kryteria otrzyma finansowanie.
I tu dobra informacja – wnioski można składać w dowolnym momencie i dowolną liczbę razy ponownie! Jeżeli ktoś popełnił błąd we wniosku lub miał zaległości, ale je spłacił, to może szybko skorygować wniosek, który będzie szybko rozpatrzony. Nie należy obawiać się o terminy lub czy wystarczy środków. Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r., a na cały program dostępnych jest aż 75 mld zł, z których wykorzystane dotychczas są 2,1 mld zł. Rząd przewidział na program taką kwotę, która ma być wystarczająca dla wszystkich, którzy w tych miesiącach potrzebują wsparcia finansowego.

Więcej poradników dla przedsiębiorców w kryzysie - na stronie ouichef.pl/koronawirus oraz handelextra.pl/koronawirus.

Autor tekstu: ( red. )

Zobacz także

Optymalizacja kosztów w gastronomii, czyli "nowa" rzeczywistość w liczbach

Działamy w nowej rzeczywistości. Ponowne otwarcie przy aktualnych ograniczeniach to wyzwanie, które czeka wszystkich prowadzących biznes gastronomiczny. Istotne jest, aby zrobić to świadomie i rzetelnie. Kluczowa zasada brzmi: "liczę", jeżeli czegoś nie da się policzyć - "rezygnuję".

Jakich ulg udzielają banki w czasie pandemii?

Wakacje kredytowe, wakacje terminalowe, rozszerzone gwarancje i e-gwarancje oraz zdalne podpisywanie umów - banki starają się pomóc małym i średnim przedsiębiorcom przeżyć najtrudniejszy czas.

Będzie bon gastronomiczny? Rząd może podjąć decyzję w ciągu kilkunastu dni

- Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni decyzja zapadnie - mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, pytana o możliwość wprowadzenia bonu gastronomicznego. - Rozmawiamy o wariancie przekazania bonu pracodawcy - dodaje.

Płynność finansowa - czasowa redukcja zobowiązań

Zanim zostanie wdrożony rządowy pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, można skorzystać z dostępnych rozwiązań prawa podatkowego. Jedną z opcji jest ulga za złe długi.

Płynność finansowa - wniosek o ulgi w podatkach

Rozłożenie na raty i umorzenie to inne z rozwiązań do zastosowania, zanim rząd wdroży pakiet ustaw antykryzysowych. Wyjaśniamy, jak to zrobić i co powinien zawierać wniosek.

[Q&A] Koszty stałe - oszczędności

Jak obniżyć stałe koszty w biznesie gastronomicznym?

Inne kategorie

Podcasty

Koniec papierowego kubka jest bliski? [PODCAST]

Ekologia coraz mocniej oddziałuje na wszystkie sfery życia i powoli wkracza także tam, gdzie jeszcze nie tak dawno w ogóle o niej nie myślano - do kawiarni, restauracji, barów. Jak ekologicznie prowadzić gastronomię? Rozmawiamy o tym z Krzysztofem Rzymanem, właścicielem kawiarni STOR w Warszawie.
wicej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej