x

[Q&A] Wstępne badania lekarskie pracowników

Kategoria: Koronawirus - Pracownicy    27.04.2020

Czy w obecnej sytuacji przyjmując nowego pracownika, muszę skierować go na wstępne badania lekarskie? Co w sytuacji, gdy pracownikom mija termin ważności badań okresowych? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

Zdjęcie: Shutterstock.com.
Zdjęcie: Shutterstock.com.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Należy podkreślić, że przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej nie zniosły tego obowiązku. A zatem w przypadku nowego pracownika lub pracownika powracającego ze zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni, pracodawcy nadal mają obowiązek skierować takiego pracownika na badania lekarskie.  
Nowe przepisy wprowadziły jednak w tym zakresie pewne ułatwienie. A mianowicie w sytuacji braku dostępności do lekarza medycyny pracy, badanie wstępne lub kontrolne może przeprowadzić i wydać orzeczenie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza utraci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. A zatem w ciągu 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii należy powtórzyć badanie przez lekarza medycyny pracy.
Warto również zaznaczyć, że lekarz może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie zdalnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (np. przez telefon lub internet). Z pewnością stanowi to duże ułatwienie w obecnym stanie zagrożenia COVID-19.
Dodatkowo warto wskazać, że na podstawie przepisów Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają:
    1) osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
    2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na nowym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Natomiast jeśli chodzi o badania okresowe pracowników to przepisy Tarczy antykryzysowej zawiesiły obowiązek ich wykonywania w przypadku ogłoszenia stanu epidemii. Po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik będą zobowiązani wykonać takie badania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 60 dni. A zatem pracodawcy muszą pamiętać o skierowaniu pracowników na właściwe badania tak, aby pracownicy uzyskali orzeczenie lekarskie przed upływem tego terminu.

Autor tekstu: Michał Włodarczyk
O AUTORZE
Michał Włodarczyk
Adwokat w zespole prawa pracy Kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich działalności gospodarczej, jak również reprezentuje pracodawców w sądach pracy.

Inne kategorie

Akademia Horeca

Skuteczna strategia wyceny napojów

Odpowiednia wycena napojów to jedna z najważniejszych decyzji komercyjnych w sektorze HoReCa. Jeśli poziom cen jest właściwy, sprzedaż, a nią także zyski ze sprzedaży napojów wzrosną. W przypadku gdy ceny są zbyt niskie, tracimy zysk. Jeżeli natomiast ceny są zbyt wysokie, ryzykujemy utratę klienta.
więcej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej