x

[Q&A] Tarcza 2.0 - nowe rozwiązania dotyczące pracowników

Kategoria: Koronawirus - Pracownicy    21.04.2020

Zatrudniam 15 pracowników. Czy tzw. Tarcza 2.0 przewiduje jakieś nowe rozwiązania, z których mógłbym skorzystać? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

Zdjęcie: Shutterstock.com.
Zdjęcie: Shutterstock.com.
18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, popularnie określana, jako tzw. „Tarcza 2.0. Ustawa ta przede wszystkim rozszerza zakres podmiotów uprawnionych do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W pierwotnej wersji Tarczy Antykryzysowej przewidziano, że jedynie przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych mają możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca 2020r. do 31 maja 2020 r. Po uchwaleniu Tarczy 2.0. rozszerzono zwolnienie ze składek na płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r. A zatem może Pan złożyć wniosek do ZUS o takie zwolnienie.
Kolejną ważną zmianą jest skrócenie okresu ochronnego pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Zgodnie z dotychczasową Tarczą Antykryzysową, pracodawca, który otrzymał dofinansowanie części wynagrodzeń w związku z przestojem lub ograniczonym wymiarem czasu pracy, nie mógł wypowiedzieć umowy o pracę, z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie pobierania świadczeń oraz przez łączny okres 3 miesięcy przypadających bezpośrednio po zakończeniu pomocy. Tarcza w nowym brzmieniu łagodzi ten wymóg i skraca okres ochrony pracowników przed wypowiedzeniem. Obecnie pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika jedynie  w okresie pobierania świadczeń. Co ważne, przepis ten ma zastosowanie również do już zawartych umów o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Autor tekstu: ( red. )

Inne kategorie

Akademia Horeca

Jak budować kartę napojów w restauracji typu fine dining?

Fine dining, jak sama nazwa wskazuje, polega na dostarczeniu gościom restauracji doświadczenia gastronomicznego na bardzo wysokim poziomie.
więcej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej