x

[Q&A] Przestój a czas pracy i pensje pracowników

Kategoria: Koronawirus - Pracownicy    07.04.2020

Czy przestój w firmie może dotyczyć tylko części pracowników? Czy można zastosować różne rozwiązania przestojowe w stosunku do różnych grup pracowników? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.
Czy mogę wprowadzić przestój i obniżyć wynagrodzenie o 50% bez zgody przedstawicieli pracowników?

Nie, pracodawca nie może jednostronnie wprowadzić przestoju, o którym mowa w Tarczy Antykryzysowej i obniżyć wynagrodzenia pracowników objętych takim przestojem o 50%. Takie rozwiązanie musi być zaakceptowane przez związki zawodowe lub przedstawicieli pracowników (gdy u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe).

 

Czy porozumienie może zostać podpisane tylko przez jednego przedstawiciela pracowników?

Tarcza Antykryzysowa stanowi, że porozumienie zawiera pracodawca i przedstawiciele pracowników, a zatem przedstawicieli musi być co najmniej 2. 

 

Czy mogę sam wskazać przedstawicieli pracowników?

Nie, pracodawca nie może wskazać przedstawicieli pracowników. Przedstawiciele muszą zostać wybrani przez samych pracowników, w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów np. z powodu nieobecności pracowników wykonujących pracę zdalną, porozumienie może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi w przeszłości dla innych celów. Jeżeli takich przedstawicieli nigdy nie wybrano, pracodawca musi przeprowadzić wybory.

 

Czy przestojem muszą być objęci wszyscy pracownicy mojej firmy?

Nie, Tarcza Antykryzysowa nie wprowadza takiego warunku. Nie ma więc przeszkód, aby przestój i obniżenie wynagrodzenia o 50% dotyczyło tylko niektórych pracowników, przy niezmienionych warunkach pracy pozostałych. To, jakie grupy zawodowe objęte są przestojem, należy wskazać w porozumieniu zawartym z przedstawicielami pracowników. Takie rozwiązanie musi być jednak uzasadnione obiektywnymi przesłankami (np. aktualnymi potrzebami pracodawcy). Niedopuszczalne jest kierowanie się kryteriami o charakterze dyskryminującym (np. objęcie przestojem tylko kobiet).

 

Czy mogę wprowadzić przestój w stosunku do części moich pracowników, a pozostałym obniżyć wymiar czasu pracy?

Tak, możliwe jest skorzystanie przez jednego przedsiębiorcę z dwóch różnych rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, tj. część pracowników może być objęta przestojem, a pozostałym pracownikom pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% (nie więcej niż do 0,5 etatu). W takim przypadku należy w porozumieniu zawartym z przedstawicielami pracowników wskazać, które grupy zawodowe są objęte przestojem, a które obniżonym wymiarem czasu pracy.

 

Czy obniżając wynagrodzenie o 50% w związku z przestojem lub zmniejszając wymiar czasu pracy o 20% muszę zawrzeć z moimi pracownikami aneksy do umów o pracę?

Nie, obniżenie wynagrodzenia o 50% przy przestoju lub obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% następuje na podstawie porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Pracodawca nie musi już zawierać odrębnych aneksów z poszczególnymi pracownikami ani składać wypowiedzeń zmieniających.

Autor tekstu: Michał Włodarczyk
O AUTORZE
Michał Włodarczyk
Adwokat w zespole prawa pracy Kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich działalności gospodarczej, jak również reprezentuje pracodawców w sądach pracy.

Zobacz także

[Q&A] Co z pensjami pracowników?

Twoja restauracja jest zamknięta - czy musisz w takim razie wypłacać pensje i czy otrzymasz na ten cel pomoc finansową. Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

[Q&A] Wstępne badania lekarskie pracowników

Czy w obecnej sytuacji przyjmując nowego pracownika, muszę skierować go na wstępne badania lekarskie? Co w sytuacji, gdy pracownikom mija termin ważności badań okresowych? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

[Q&A] Czy mogę wysłać pracownika na urlop?

O tym, kiedy i czy można wysłać pracownika na urlop, jeśli restauracja jest zamknięta. Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

[Q&A] Praca zdalna - co może pracodawca, a co musi pracownik?

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (niekoniecznie musi to być praca wykonywana w domu).

[Q&A] Tarcza 2.0 - nowe rozwiązania dotyczące pracowników

Zatrudniam 15 pracowników. Czy tzw. Tarcza 2.0 przewiduje jakieś nowe rozwiązania, z których mógłbym skorzystać? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

[Q&A] Rekrutacja przed ponownym otwarciem lokalu

Większość restauracji zwolniła pracowników z powodu aktualnego przestoju. Po ponownym uruchomieniu lokali nastanie rynek pracodawcy, przynajmniej początkowo. Czy warto więc zatrudniać starą ekipę, czy lepiej szukać nowej? Odpowiadają Patrycja Siwiec i Adam Pawłowski, "Gościnność".

Inne kategorie

Akademia Horeca

Jak łączyć napoje i alkohole z jedzeniem?

Jako restaurator pewnie wiele razy myślałeś o zasadach łączenia potraw i napojów. Jak sprawić, aby odpowiednia selekcja napojów pasowała do menu? Co zrobić, by obsługa umiała zarekomendować odpowiedni napój 
do serwowanego posiłku?
więcej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej