x

[Q&A] Przestój a czas pracy i pensje pracowników

Kategoria: Koronawirus - Pracownicy    07.04.2020

Czy przestój w firmie może dotyczyć tylko części pracowników? Czy można zastosować różne rozwiązania przestojowe w stosunku do różnych grup pracowników? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.
Czy mogę wprowadzić przestój i obniżyć wynagrodzenie o 50% bez zgody przedstawicieli pracowników?

Nie, pracodawca nie może jednostronnie wprowadzić przestoju, o którym mowa w Tarczy Antykryzysowej i obniżyć wynagrodzenia pracowników objętych takim przestojem o 50%. Takie rozwiązanie musi być zaakceptowane przez związki zawodowe lub przedstawicieli pracowników (gdy u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe).

 

Czy porozumienie może zostać podpisane tylko przez jednego przedstawiciela pracowników?

Tarcza Antykryzysowa stanowi, że porozumienie zawiera pracodawca i przedstawiciele pracowników, a zatem przedstawicieli musi być co najmniej 2. 

 

Czy mogę sam wskazać przedstawicieli pracowników?

Nie, pracodawca nie może wskazać przedstawicieli pracowników. Przedstawiciele muszą zostać wybrani przez samych pracowników, w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów np. z powodu nieobecności pracowników wykonujących pracę zdalną, porozumienie może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi w przeszłości dla innych celów. Jeżeli takich przedstawicieli nigdy nie wybrano, pracodawca musi przeprowadzić wybory.

 

Czy przestojem muszą być objęci wszyscy pracownicy mojej firmy?

Nie, Tarcza Antykryzysowa nie wprowadza takiego warunku. Nie ma więc przeszkód, aby przestój i obniżenie wynagrodzenia o 50% dotyczyło tylko niektórych pracowników, przy niezmienionych warunkach pracy pozostałych. To, jakie grupy zawodowe objęte są przestojem, należy wskazać w porozumieniu zawartym z przedstawicielami pracowników. Takie rozwiązanie musi być jednak uzasadnione obiektywnymi przesłankami (np. aktualnymi potrzebami pracodawcy). Niedopuszczalne jest kierowanie się kryteriami o charakterze dyskryminującym (np. objęcie przestojem tylko kobiet).

 

Czy mogę wprowadzić przestój w stosunku do części moich pracowników, a pozostałym obniżyć wymiar czasu pracy?

Tak, możliwe jest skorzystanie przez jednego przedsiębiorcę z dwóch różnych rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, tj. część pracowników może być objęta przestojem, a pozostałym pracownikom pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% (nie więcej niż do 0,5 etatu). W takim przypadku należy w porozumieniu zawartym z przedstawicielami pracowników wskazać, które grupy zawodowe są objęte przestojem, a które obniżonym wymiarem czasu pracy.

 

Czy obniżając wynagrodzenie o 50% w związku z przestojem lub zmniejszając wymiar czasu pracy o 20% muszę zawrzeć z moimi pracownikami aneksy do umów o pracę?

Nie, obniżenie wynagrodzenia o 50% przy przestoju lub obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% następuje na podstawie porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Pracodawca nie musi już zawierać odrębnych aneksów z poszczególnymi pracownikami ani składać wypowiedzeń zmieniających.

Autor tekstu: Michał Włodarczyk
O AUTORZE
Michał Włodarczyk
Adwokat w zespole prawa pracy Kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich działalności gospodarczej, jak również reprezentuje pracodawców w sądach pracy.

Zobacz także

W branży hotelarskiej zabraknie rąk do pracy?

W sektorze usług związanych z obsługą podróżnych w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych możemy spodziewać się znacznego odpływu kadr. Jak informuje opublikowane właśnie opracowanie Medallia - Global Staffing Report blisko 40% pracowników tej branży planuje opuścić ją w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

[Q&A] Praca zdalna - co może pracodawca, a co musi pracownik?

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (niekoniecznie musi to być praca wykonywana w domu).

Jak dorobić w trudnych czasach bez wychodzenia z domu?

Wielu pracowników gastronomii straciło lub za jakiś czas straci pracę. No niestety… Praktycznie nikt nie potrzebuje teraz kelnerów, barmanów, dla kucharzy też nie ma zbyt dużo roboty. Gdzie szukać zajęcia?

Drugi lockdown - jak zadbać o zespół?

Początek jesieni jeszcze nie zwiastował czarnego scenariusza. Ciepły wrzesień i początek października nastrajały optymistycznie, że to, co najgorsze, już za nami. Tymczasem znów musimy zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest kolejny lockdown w gastronomii.

[Q&A] Składki ZUS w czasie przestoju

Czy mogę zawiesić opłacanie składek ZUS za pracowników w sytuacji, gdy moja restauracja jest zamknięta i pracownicy nie pracują? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

Goście skarżą się na jakość obsługi w hotelach i restauracjach. Powód? Braki kadrowe w HoReCa

Po miesiącach ograniczeń Polacy planują wakacje w kraju i zajmują stoliki w lokalach gastronomicznych. Mimo rosnącego popytu, wiele obiektów nie jest przygotowanych na skok zainteresowania ich usługami. Z powodu braków kadrowych spada jakość obsługi gości hoteli i restauracji.

Inne kategorie

Akademia Horeca

Skuteczna ekspozycja i zatowarowanie restauracji

Dbanie o odpowiedni kontakt wizualny, zagwarantowanie priorytetu produktom najważniejszym z punktu widzenia klienta, dyskretne oznakowanie jakości oferty to droga, która doprowadzi do zwiększenia sprzedaży i zysków.
więcej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej