x

Prokurent jako wsparcie w prowadzeniu biznesu

Kategoria: Koronawirus - Dalsze działania    06.04.2020

Gdy sam przedsiębiorca lub spółka nie mogą działać z powodu pandemii, firmę może poprowadzić prokurent. Kto może nim być i jakie czynności podejmować, wyjaśnia Agnieszka Lorenz, konsultant, Grant Thornton.

Aby powołać prokurenta wystarczająca jest zwykła forma pisemna. Foto: Shutterstock.
Aby powołać prokurenta wystarczająca jest zwykła forma pisemna. Foto: Shutterstock.
Funkcjonowanie gospodarki w związku z koronawirusem zostało ograniczone i spowolnione, a w wielu branżach całkowicie ustało. Wciąż nie ma też pewności co do momentu zakończenia takiego stanu rzeczy i powrotu do „normalności”. Czy w takich warunkach bez przeszkód można nadal prowadzić działalność? Czy przedsiębiorca może zabezpieczyć działalność firmy na wypadek, gdybym to właśnie on – właściciel lub członek zarządu spółki uprawniony do jej reprezentacji został objęty kwarantanną lub, co gorsza, zachorował?

Dla takich szczególnych wypadków prawo cywilne przewidziało instytucję prokury. Przepisy stanowią, że prokura to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Innymi słowy każdy przedsiębiorca (w tym spółka) może udzielić innej osobie prokury, która będzie uprawniała do działania w jego imieniu i podejmowała działania w przypadku, gdy sam przedsiębiorca nie może ich podjąć. Zwykle prokurent reprezentuje przedsiębiorcę w negocjacjach handlowych czy przy zawieraniu umów.

Prokura nie oznacza jednak nieograniczonej mocy działania. Przepisy stanowią, że czynności, takie jak: zbycie przedsiębiorstwa, dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz zbywanie i obciążanie nieruchomości, wymagają pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Oznacza to, że prokurent w ramach swojego upoważnienia nie będzie mógł tego dokonać bez odrębnego, specjalnego pełnomocnictwa.

Prokurentem może zostać tylko i wyłącznie osoba fizyczna. Nie można udzielić prokury np. innej spółce. Kodeks cywilny przewiduje różne rodzaje prokury:
- prokurę samoistną, czyli jednoosobową, indywidualną, wówczas prokurent może działać samodzielnie,
- łączną (zobowiązuje do współpracy z innym prokurentem)
- mieszaną (umożliwia działanie łącznie z członkiem zarządu, wspólnikiem spółki osobowej).

Aby powołać prokurenta wystarczająca jest zwykła forma pisemna. W przypadku spółek, prokura podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Skuteczność udzielenia prokury nie jest uzależniona od dokonania wpisu, co oznacza, że prokurent może działać w imieniu przedsiębiorcy, czy spółki już od momentu powołania. Wpis w rejestrze ma jedynie charakter deklaratoryjny.

Udzielenie prokury przyczyni się do zabezpieczenia kontynuacji biznesu w razie zakażenia wirusem lub konieczności objęcia kwarantanną przedsiębiorcy albo członków zarządu spółki. Trudno jak na razie trafnie prognozować, jak długo potrwa obecny stan. Warto więc spróbować podjąć działania już teraz, żeby w przypadku nagłego pogorszenia sytuacji być przygotowanym na różne możliwe scenariusze, łącznie z tym, który mógłby nawet całkowicie uniemożliwić prowadzenie przedsiębiorstwa.

 

Autorka tekstu: Agnieszka Lorenz, konsultant, Grant Thornton

 

Autor tekstu: ( red. )

Zobacz także

W czasie recesji potrzeby klientów są jeszcze ważniejsze

Co zrobić, by branża gastronomiczna jak najszybciej wróciła do normalności? Pisze Antoine Azaïs, CEO aplikacji Gastrojob.

Przygotowania do ponownego startu. Jak dostosować lokal do nowych okoliczności?

Lokale gastronomiczne będą mogły otworzyć się dla gości w trzecim etapie odmrażania gospodarki. Kiedy to nastąpi, nie wiadomo, ale decyzja zapewne zapadnie nagle i trzeba być na tę okoliczność przygotowanym.

Nowa era w branży HoReCa - skupimy się na obsłudze klienta!

Przez ostatnie 20 lat HoReCa przeżywała rozkwit na całym świecie. Jedzenie poza domem stało się powszechnym zwyczajem, dlatego życie bez uczestnictwa w świecie gastronomii wydaje się niemożliwe. Jak wirus Covid-19 zmieni branżę?

Po "odmrożeniu" branży HoReCa - kupno i sprzedaż firmy

Jak przygotować się na zakup lub sprzedaż firmy w obliczu konsolidacji rynków spowodowanej przez COVID-19? Radzi Marek Ruciński, specjalista w kancelarii prawnej Grant Thornton.

Wykorzystaj swój potencjał! Spójrz na kryzys z szerszej perspektywy

Od zamknięcia moich dwóch restauracji z powodu zagrożenia epidemicznego minęły już ponad dwa tygodnie, a branża gastronomiczna wciąż nie wie, na jakie narzędzia pomocowe może liczyć oraz kiedy środki będę dostępne.

Nowe zasady branży HoReCa - zrozum swój biznes

Przed pandemią branża HoReCa opierała się na niestabilnych anomaliach. Kryzys całkowicie zmieni postrzeganie tego biznesu, na zawsze. Nie jest istotne, jak dobrze twój lokal prosperował kiedyś, ponieważ będziesz musiał stanąć do gry od początku, na innych zasadach. Bo one właśnie się zmieniają.

Inne kategorie

Podcasty

Koniec papierowego kubka jest bliski? [PODCAST]

Ekologia coraz mocniej oddziałuje na wszystkie sfery życia i powoli wkracza także tam, gdzie jeszcze nie tak dawno w ogóle o niej nie myślano - do kawiarni, restauracji, barów. Jak ekologicznie prowadzić gastronomię? Rozmawiamy o tym z Krzysztofem Rzymanem, właścicielem kawiarni STOR w Warszawie.
wicej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej