x

Płynność finansowa - wniosek o ulgi w podatkach

Kategoria: Koronawirus - Finanse    02.04.2020

Rozłożenie na raty i umorzenie to inne z rozwiązań do zastosowania, zanim rząd wdroży pakiet ustaw antykryzysowych. Wyjaśniamy, jak to zrobić i co powinien zawierać wniosek.

Płynność finansowa. Foto: Shutterstock.
Płynność finansowa. Foto: Shutterstock.
Wnioskowanie o ulgi w podatkach regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tłumaczy Łukasz Kempa, doradca podatkowy z Grant Thornton. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
– odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
– odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
– umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Jako podstawę do udzielania ulg przepisy powołują przesłankę „ważnego interesu podatnika”, co oznacza, że każdy przypadek będzie rozpatrywany odrębnie. Nie można zatem spodziewać się, że ulgi będą udzielane „automatycznie”.

Składając wniosek podatnik powinien możliwie szczegółowo, szeroko i w oparciu o fakty go umotywować. Instrukcja składania wniosku zamieszczona na stronach rządowych, wśród dokumentów, których załączenie jest pożądane, wymienia „oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej, informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat), również miesięczne zestawienia, wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach”.

Zawarcie we wniosku ogólnych fraz o pogorszeniu płynności finansowej w związku z zaistniałą sytuacją na pewno nie wystarczy, choć nie zaszkodzi powołanie się na ogólnie pogorszoną sytuację gospodarczą, która jako tzw. fakt powszechnie znany (art. 187 § 3 Ordynacji podatkowej), nie wymaga udowadniania. Należy operować faktami, podając konkretne liczby obrazujące spadek przychodów, wartość zagrożonych należności itp.

Ponadto, jeżeli tylko można, warto powołać się na interes publiczny. W obecnej sytuacji może być to szczególnie skuteczne w odniesieniu do branż o znaczeniu strategicznym czy socjalnym.

Również firmy zatrudniające dużą liczbę osób powinny wskazać, że redukcja zatrudnienia spowoduje znaczny wzrost bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Taki argument będzie miał znaczenie zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w których podatnik jest jedynym znaczącym pracodawcą w okolicy.

W sytuacji pandemii najbardziej dotknięte są branże hotelowa, turystyczna, transportowa (zwłaszcza w przypadku osób), handlowa (nie spożywcza). Najbardziej prawdopodobne jest udzielenie znacznych ulg w zobowiązaniach podatkowych, aż do umorzenia zobowiązań, właśnie tam. W przypadku firm, których sytuacja uległa pogorszeniu w mniejszym stopniu, bardziej odpowiednie będzie wnioskowanie o odroczenie płatności zobowiązań podatkowych lub rozłożenie ich na raty.

Uwaga! Organ podatkowy jest związany treścią żądania, które kieruje do niego podatnik. Jeśli wniosek dotyczy umorzenia zobowiązań bez wskazania alternatywy, że w razie nieuwzględnienia tego postulatu, wnioskujemy o odroczenie płatności i rozłożenie na raty, organ może po prostu odmówić umorzenia. W świetle przepisów organ nie może przyznać innego rodzaju ulgi z własnej inicjatywy. Oczywiście można złożyć odrębny wniosek, jednak szybsze wydaje się złożenie wniosku wariantowego.

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy (art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej). Przepis ten nie daje organom podatkowym takiej swobody, jak omówiony wyżej.

Jeżeli podatnik uprawdopodobni niewspółmierność zaliczek do podatku, to organ „ogranicza”, a nie „może ograniczyć” pobór zaliczek. Podatnik musi „uprawdopodobnić” zajście takiej sytuacji, najlepiej poprzez obiektywne przesłanki (np. wypowiedzenie umowy przez kluczowego klienta, oświadczenie kontrahentów o wycofaniu się z zamówień). Niestety, sposób w jaki podatnik wywiązał się z tego zadania, pozostaje do swobodnej oceny organu.

W przepisach podatkowych istnieją rozwiązania dostępne bez potrzeby składania wniosku do organów podatkowych. Na ich podstawie można uniknąć zapłaty podatków (VAT i dochodowego) od nieotrzymanej należności. Poważniejsze ulgi, włącznie z umorzeniem zaległości, dostępne są dla podatników, a skorzystanie z nich może stanowić realną pomoc, o ile organy podatkowe podejdą do nich z należnym zrozumieniem. By to osiągnąć podatnik powinien kierować się umiarkowaniem w swoich żądaniach, a także zwrócić szczególną uwagę na staranne pisanie wniosków, dobór argumentów i dokumentację.

Autor tekstu: ( red. )

Zobacz także

Będzie bon gastronomiczny? Rząd może podjąć decyzję w ciągu kilkunastu dni

- Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni decyzja zapadnie - mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, pytana o możliwość wprowadzenia bonu gastronomicznego. - Rozmawiamy o wariancie przekazania bonu pracodawcy - dodaje.

Jak pandemia wpływa na wskaźniki biznesu gastronomicznego?

Aby dostosować się do nakazu ograniczenia działalności gospodarczej, wielu restauratorów musiało gruntownie przemodelować swój biznes. W jaki sposób wprowadzone restrykcje wpłynęły na statystyki i wskaźniki osiągane przez typową restaurację?

Rzecznik rządu: będziemy dyskutować o rozwiązaniach dla branż dotkniętych Covid

- Wsłuchujemy się w głos poszczególnych branż dotkniętych pandemią. Jeżeli chodzi o potencjalne, nowe rozwiązania będziemy o tym dyskutować. Nie wykluczam, że jakieś zmiany w tych narzędziach się pojawią - zapowiedział rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Licznik Strat Lockdownowych policzy, ile w trakcie lockdownu tracą zamrożone branże

W czwartek 11 lutego o godzinie 11 uruchomiony zostanie Licznik Strat Lockdownowych. Będzie wskazywał straty branż objętych lockdownem aż do całkowitego odmrożenia ostatniego sektora gospodarki.

Premier: do branży gastronomicznej płynie proporcjonalnie największa pomoc

- Największa proporcjonalnie pomoc płynie do branży gastronomicznej, która jest najdłużej zamknięta z powodu pandemii - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że do przedsiębiorców została przekazana pomoc w wysokości 200 mld zł.

Zadłużenie branży HoReCa w minionym roku wzrosło o 1/3

W 2020 r. zadłużenie hoteli, restauracji i firm cateringowych wzrosło o jedną trzecią w porównaniu do poprzedniego roku i wyniosło niemal 280 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Tylko w czasie pandemii wartość zobowiązań zwiększyła się o 58,4 mln zł.

Inne kategorie

Podcasty

Wegańskie słodycze: jak to ugryźć? [PODCAST]

Dania wegańskie dobrze zadomowiły się już w polskich sklepach i restauracjach. Coraz częściej klienci mają ochotę również na ciasta i desery, które nie zawierają produktów odzwierzęcych, a cukiernie chętnie wychodzą im naprzeciw. Rozmawiamy o tym z Dominiką Targosz, ambasadorką Chef for Change.
wicej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej