x

[Q&A] Co z pensjami pracowników?

Kategoria: Koronawirus - Pracownicy    01.04.2020

Twoja restauracja jest zamknięta - czy musisz w takim razie wypłacać pensje i czy otrzymasz na ten cel pomoc finansową. Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.
Moja restauracja jest zamknięta na czas epidemii koronawirusa. Czy w związku z tym mogę zawiesić/wstrzymać wypłacanie pracownikom wynagrodzeń? Czy Tarcza Antykryzysowa przewiduje jakąś pomoc w takiej sytuacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca nie może wstrzymać ani zawiesić wypłaty wynagrodzenia pracownikom nawet w sytuacji, gdy z uwagi na stan ogłoszonej epidemii koronawirusa był zmuszony zamknąć restaurację. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. przestojem. Przestój jest to czas niewykonywania przez pracownika pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. W przypadku zaistnienia przestoju niezawinionego przez pracownika przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony to pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia. A zatem 100% wynagrodzenia wypłaca się, gdy w umowie o pracę określono stawkę godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej np. 20 zł za godzinę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 5 tys. zł miesięcznie). Natomiast 60% wysokości wynagrodzenia wypłaca się, jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, tj. wynagrodzenie określone jako np. stawka za ilość wytworzonych produktów, czy też określony % przychodu).

Niemniej jednak Tarcza Antykryzysowa, która weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r., przewiduje szczególną pomoc państwa dla pracodawców dotkniętych przestojem. Zgodnie z tą ustawą, w razie przestoju ekonomicznego w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika, nie więcej jednak niż o 50%, przy czym tak obniżone wynagrodzenie nie może być niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 2 600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Warto przy tym przypomnieć, że w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota minimalnego wynagrodzenia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. A zatem np. w przypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu kwotą graniczną, do której można obniżyć wynagrodzenie jest 1 300 zł. Tak obniżone wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (czyli w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy państwo dopłaci 1 300 zł brutto). Pozostałą część obniżonego wynagrodzenia finansuje pracodawca.

Dofinansowanie obejmie również składki na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń finansowanych przez państwo. A zatem składki od części wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę finansować będzie nadal sam pracodawca.

Czy pomoc przewidziana w Tarczy Antykryzysowej w przypadku przestoju przysługuje na wszystkich pracowników?

Pomoc przewidziana w Tarczy Antykryzysowej w przypadku przestoju dotyczy wszystkich pracowników, za wyjątkiem tych, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł, a zatem na dzień dzisiejszy dofinansowanie nie będzie przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie przekracza 15 595,74 zł.

Co jednak ważne z pomocy można skorzystać nie tylko w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również w przypadku m.in. osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Autor tekstu: Michał Włodarczyk
O AUTORZE
Michał Włodarczyk
Adwokat w zespole prawa pracy Kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich działalności gospodarczej, jak również reprezentuje pracodawców w sądach pracy.

Zobacz także

Jak dorobić w trudnych czasach bez wychodzenia z domu?

Wielu pracowników gastronomii straciło lub za jakiś czas straci pracę. No niestety… Praktycznie nikt nie potrzebuje teraz kelnerów, barmanów, dla kucharzy też nie ma zbyt dużo roboty. Gdzie szukać zajęcia?

Gdy pracownik nie przyjdzie do pracy...

Kiedy pracownik nie poniesie konsekwencji, jeśli w czasie pandemii nie przyjdzie do pracy, bo się boi? Odpowiada Wojciech Chromik, menedżer, Grant Thornton.

[Q&A] Składki ZUS w czasie przestoju

Czy mogę zawiesić opłacanie składek ZUS za pracowników w sytuacji, gdy moja restauracja jest zamknięta i pracownicy nie pracują? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

[Q&A] Praca zdalna - co może pracodawca, a co musi pracownik?

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (niekoniecznie musi to być praca wykonywana w domu).

[Q&A] Przestój a czas pracy i pensje pracowników

Czy przestój w firmie może dotyczyć tylko części pracowników? Czy można zastosować różne rozwiązania przestojowe w stosunku do różnych grup pracowników? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

[Q&A] Rekrutacja przed ponownym otwarciem lokalu

Większość restauracji zwolniła pracowników z powodu aktualnego przestoju. Po ponownym uruchomieniu lokali nastanie rynek pracodawcy, przynajmniej początkowo. Czy warto więc zatrudniać starą ekipę, czy lepiej szukać nowej? Odpowiadają Patrycja Siwiec i Adam Pawłowski, "Gościnność".

Inne kategorie

Akademia Horeca

SYSTEMY MOTYWACYJNE A WZROSTY SPRZEDAŻOWE W KATEGORII NAPOJÓW

W poprzednich artykułach omawiane były tematy istotne dla wzrostu sprzedaży i zysków kategorii napojów. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego kwestią fundamentalną jest inwestowanie w szkolenia dla zespołu, jak dopasować napoje do potraw, jak wyceniać napoje, omawialiśmy nadchodzące trendy.
więcej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej